โครงการประกวดแนวความคิดการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)  

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สะท้อนโฉมหน้าแห่งยุคสมัยของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย  ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมระบบรางของประเทศ จวบจนปี พ.ศ. 2564 นี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มวางแนวนโยบายในการขยับขยายกิจการในภาพรวม เพิ่มการบริการในเส้นทางการเดินรถสายต่างๆ มีการพัฒนาระบบรางและเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป จึงเป็นเหตุให้มีแผนการโยกย้ายศูนย์กลางการบริการแห่งนี้ ไปยังสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ อันส่งผลให้บทบาทและความเป็นศูนย์กลางของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ลดลงไป

ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอันงดงามของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงคุณค่าที่มีต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้ง อันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเป็นหมุดหมายแห่งการเวลาระหว่างพื้นที่การพัฒนาเมือง พื้นที่ย่านประวัติศาสตร์ ย่านการค้าของกรุงเทพฯ รวมไปถึงความสำคัญในเชิงการขนส่งเปลี่ยนถ่ายของระบบขนสาธารณะต่างๆ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีแดง และระบบเดินเรือรอบคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งองค์ประกอบและบริบทเหล่านี้ล้วนเป็นทั้งศักยภาพและความท้าทายใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ ย่านและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและประเทศไทยในภาพรวม

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่สนใจ ร่วมส่งผลงานแสดงแนวความคิด ในการนำเสนอการใช้งานและกิจกรรมในพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมกับการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ตัวอาคารสถานีและพื้นที่โดยรอบสามารถปรับตัวและตอบสนอง เอื้อประโยชน์ต่อความต้องการและกิจกรรมเพื่อสังคมเมืองในอนาคตอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสานต่อคุณประโยชน์ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) อันทรงคุณค่านี้ให้สามารถพัฒนาและมีบทบาท หน้าที่ใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตได้

ประกาศผลการตัดสิน

แนวทางที่ 1 เขียวมาก
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รหัส A-0021
‍รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รหัส A-0043
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รหัส A-0027
รางวัลชมเชย รหัส A-0034

คณะกรรมการตัดสิน

- กรรมการประเภทประชาชนทั่วไปตัวแทนผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย
- บำรุง อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
- ตัวแทนจากสภาสถาปนิก
- ตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สถาปนิกผังเมืองไทย
- นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

กรรมการประเภทนักเรียน เยาวชน
- ตัวแทนผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตัวแทนจากผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตัวแทนจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
- ประธาน Docomomo Thai
- ตัวแทนจากกลุ่มสาธารณะ/ Mayday

ผนังตกแต่งสําเร็จรูป
บริษัทมีบริการติดตั้ง ผนังตกแต่งภายใน แผ่นผนังสามมิติ แผ่นผนังลายไม้ แผ่นผนังลายไม้ ผนังตกแต่งสําเร็จรูป ไม้ระแนงตกแต่งผนัง WPC ด้วยความชำนาญของทีมช่างบริษัทมากกว่า 5 ปี  รวมถึงทีมตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีความพร้อมในการติดตั้ง และขนส่งสินค้าทั่วประเทศฟรี สอบถามค่าติดตั้งและจัดส่งกับทีมดูแลลูกค้า
โคมไฟแชนเดอเรีย
แนวโมเดิร์น เรียบหรู งานนวัตกรรมใหม่ๆ โคมไฟระย้าคริสตัล ทุกแบบ การันตีความงาม งานเน้นคุณภาพ สวย ทันสมัยที่สุด ที่สั่งสมมาเกือบสองทศวรรษเพื่อรังสรรค์ศิลปะแห่งแชนเดอร์เลียร์ที่ดึงดูดทุกสายตา การนำความเชี่ยวชาญ ในราคาที่น่าพอใจ
สแตนเลสสีโรสโกลด์
กรุยเชิงสแตนเลสสี ผลิตมาจากแผ่นสแตนเลสสีของคิริน เกรด 304 แท้ ผ่านกระบวนการ Grooving และงานพับ ให้ได้มุมสวยงาม และขนาดตรงกับที่ลูกค้าสั่ง เพื่อสร้างลวดลายและเอกลักษณ์ลงบนผนัง พื้น เสา หรือเฟอร์นิเจอร์ เช่น หน้าบานตู้
รับติดตั้ง RAISED FLOOR
Light Weight Cement in filled Steel แผ่นพื้นผลิตจากเหล็ก Cold roll Steel ขึ้นรูปปิดทับโดยรอบทุกด้านเคลือบภายนอก-ภายในแผ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating ป้องกันสนิม ภายในบรรจุด้วยสาร Light Weight Cementitious material เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก

เงื่อนไข
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
- ผลงานทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มจะถูกจัดประกวดรวมกันในแต่ละประเภท
- ผลงานประเภทกลุ่มที่มีสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยทั้งบุคคลทั่วไปและนักเรียนให้ส่งประกวดประเภทบุคคลทั่วไป
- ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน โดยให้ทำการสมัครส่งผลงานทีละ 1 ผลงาน
- เป็นผลงานที่ไม่เคยนำไปเผยแพร่ หรือส่งประกวดที่ใดมาก่อน และห้ามเผยแพร่ผลงานการประกวดก่อนการประกาศผลรางวัล
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดห้ามมีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานการประกวดตามรายชื้อ คณะจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ
- การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
- คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงานที่มีการผิดเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงสิทธิในการเรียกคืนรางวัลต่าง ๆ หากมีการตรวจสอบถึงการละเมิดต่อกฎการประกวดในภายหลัง
- คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎ รางวัล และคณะกรรมการแข่งขัน นับจากวันประกาศรับสมัครจนถึงวันประกาศผลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท Interior Design
ให้บริการรับออกแบบตกแต่งภายใน อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน รับออกแบบตกแต่งภายในคอนโด ตกแต่งห้องนอน Built In บิวท์อินห้องครัว รับทำเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน Furniture Built In แบบครบวงจร
บริษัทออกแบบ Facade
เราให้คำปรึกษาเพื่อหา Solution ในทุกกระบวนการต่างๆ ในการออกแบบ จนถึงการก่อสร้างฟาซาด อลูมิเนียม, ฟาซาด ระแนง, ฟาซาด ตึกแถว, ออกแบบหน้ากากอาคาร ที่มีข้อจำกัดให้เกิดความลงตัว Facade ทั้งประเมิน งบประมาณ ออกแบบ และ โครงสร้างสำหรับ Facadeได้แก้ ปัญหา, ได้อย่างถูกต้อง และสามารถแก้ปัญหา ของลูกค้าให้ตรงจุด
รับตกแต่งภายใน
รับออกแบบตกแต่งภายใน​ รับจ้างบิ้วอิน ตกแต่งออฟฟิศ รับ ตกแต่ง สำนักงาน สามารถดูแลได้แต่งตั้งงานออกแบบผลิตติดตั้ง นำเสนอภาพ 3มิติ ทางเรามีการนำเสนอภาพ 3มิติ ให้ลูกค้าเห็นทั้งการจัดวางตำแหน่ง ฟังก์ชั่นและโทนสีในส่วนต่างๆ และงานระบบไฟฟ้า รวมไปถึงงานผ้าม่าน พรม วอลล์เปเปอร์ อย่างครบวงจรได้ในที่เดียว
รับติดตั้งโซล่าเซลล์
บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าร์เซลล์ครบวงจรโดยวิศวกรและทีมงานมีประสบการณ์กว่า 10 ปี มี ติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้าที่บ้าน สินค้าโซล่าร์เซลล์จากโรงงานชั้นนำ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 บริการติดโซล่าเซลล์ บ้าน และติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของลูกค้าซึ่งจะช่วยลดค่าไฟได้สูงถึง 60%

รถด่วนขบวนสุดท้าย: ปลายทางหัวลำโพง…?” ชวนสังคมร่วมกำหนดอนาคต “หัวลำโพง”เปิดให้บริการ

The Active ร่วมกับ โครงการ การศึกษาเพื่อวางกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และองค์กรภาคี เปิดเวทีสาธารณะออนไลน์ “มโนทัศน์หัวลำโพง จากคุณค่ากว่า 100 ปี สู่อนาคตของประเทศไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อร่วมออกแบบหัวลำโพงในฝัน ที่สร้างประโยชน์สาธารณะ หลังจากการรถไฟมีแผนที่จะลดบทบาทในการให้บริการขนส่ง หลังจากที่สถานีกลางบางซื่อแล้วเสร็จและคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565

รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ระบุว่า คุณค่าของสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ที่เป็นแก่นความรู้คมนาคมที่สำคัญและควรที่จะรักษาเอาไว้ ย้อนไปในประวัติศาสตร์รถไฟในประเทศไทย ริเริ่มจากรถไฟจำลองขบวนเล็ก ๆ ซึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการจากอังกฤษ ถวายรัชกาลที่ 4 ก่อนรัชกาลที่ 5 จะมีพระดำริเรื่องการรถไฟ เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ของสยาม เพื่อ ความมั่นคงของประเทศในยุคล่าอาณานิคม เพื่อสะดวกแก่การปกคอรง ตรวจตรา บำรุงรักษา ป้องกันอาณาเขต มีการบุกเบิกพื้นที่รุกร้างสร้างสถานีรถไฟให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่สถานีกรุงเทพ หรือสถานีหัวลำโพง ถึงสถานีต่างจังหวัด เป็น การพัฒนาพื้นที่จากส่วนกลางครั้งแรงของไทย หรือ TOD และกลายเป็นเส้นทางขนส่ง เปิดมิติการคมนาคมระบบราง หลังจากนี้ก็มีแนวคิดการพัฒนาระบบราง เกี่ยวพันเรื่องโครงสร้างของเมือง และป้อมปราการต่าง ๆ

การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเมือง คือ ผลพวงจากการจัดตั้งสถานีรถไฟกรุงเทพ เป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาเมือง พัฒนาย่านชุมชนที่อยู่อาศัย มีการวางตำแหน่งมหาวิทยาลัย เช่น ใกล้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรายล้อมด้วยที่อยู่อาศัย นับเป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ในลักษณะของเครือข่าย คือ มีสถานีย่อยโดยรอบ รวมถึงสถานนีรถไฟในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ ที่จะ กระจายการพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ส่วนสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคาร ทั้งภูมิสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ของสถานี และสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกับเมือง คลองผดุงกรุงเกษม และสะพานเจริญสวัสดิ์ พบว่ามีการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกันกับบางส่วนของสถานีรถไฟหัวลำโพง ยังบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงต่อผังชุมชนเมือง

ลิงค์อ้างอิง https://theactive.net/news/20210305-8/?fbclid=IwAR2QyKvAKMv-1cQROdFeFU9nQl8a-xWMsrzXJ5xJ_SnijpG0HgXniBHSkKM

จําหน่ายโซล่า เซลล์
ผู้จำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ราคาถูก และรับออกแบบวางระบบโซล่าเซลล์ พร้อมบริการติดตั้งแบบครบวงจร ขอใบอนุญาต ดูแล โดยผู้เชี่ยวชาญ สินค้าได้รับมาตรฐานสากล มีการรับประกันและบริการดูแลหลังการขาย ให้บริการสำหรับบ้าน ออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ โรงงาน โรงแรม คอนโด ราคาคุ้นค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน
รับทําเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบ
เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภทโคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟคริสตัล และ เฟอร์นิเจอร์วินเทจ, เตียงเจ้าหญิง ของประดับบ้านที่เน้นความหรูหรา เฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิค ด้วยลวดลายแกะสลักไม้สุดคลาสสิคผสมผสานความสวยหรูของเนื้อผ้าชั้นดี เปิดบริการมามากกว่า 20 ปี
สถาปนิกออกแบบภายใน
บริษัทสถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบสถาปัตยกรรม โรงแรม สำนักงาน รับออกแบบบ้าน โรงแรม ทาวน์โฮม บริษัท Interior Design ออกแบบตกแต่งสำนักงาน บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในคอนโดมิเนียม ราคาไม่แพง การันตีด้วยผลงานและรางวัลการออกแบบภายในของบริษัทฯ
โครงหลังคาสำเร็จรูป
เราคือบริษัทต่อเติมหลังคา ผู้เชี่ยวชาญด้านงานโครงสร้างเหล็กและหลังคา เรามีทีมวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูป smart truss มีมาตรฐานในการออกแบบและติดตั้งโครงเหล็กหลังคาสำเร็จรูปตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย มีบริการติดตั้งโครงหลังคาสมาร์ททรัส
รับทำโครงหลังคา
หลังคาโลสโล๊ป 2 องศา (โอมนิซีล 430) ทางเลือกใหม่สำหรับหลังคาองศาต่ำ​ งานหลังคาโลสโล๊ป ใช้เป็นวัสดุมุมหลังคาที่มีความลาดเอียดต่ำได้ถึง 2 องศาได้เป็นอย่างดี ทนต่อแสงแดดและแรงลม ป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร ทำมาจาก เส้นใยไฟเบอร์กลาสอัดแน่นเป็นแผ่นบาง 3 มิล มีส่วนผสมของยางมะตอยดิบและเคลือบผิวด้วยน้ำยาพิเศษ
นั่งร้านลิ่มล็อค
บริการเช่า & จำหน่ายนั่งร้านระบบลิ่มล็อค แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อสะพาน รับออกแบบติดตั้งนั่งร้าน นั่งร้านรับน้ำหนัก นั่งร้านสูง นั่งร้านกัลวาไนซ์ นั่งร้านบันได คุณภาพมาตรฐานยุโรป EN Standard โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญงานนั่งร้านระบบล็อคคอยดูแลให้ทุกโครงการ
รับจ้างตรวจคอนโด
เรายินดีที่จะเป็นผู้ดูแลในทุกๆขั้นตอนของการ ตรวจบ้าน ตรวจทาวน์เฮาส์ หรือตรวจคอนโด ตรวจคอนโดก่อนโอน ตรวจบ้าน ราคาประหยัด แทนท่าน ซึ่งจะมีกระบวนตรวจสอบการหลายขั้นตอนในจุดต่างๆ ของบ้าน เพื่อให้ท่านมั่นใจ ว่าท่านจะได้รับบ้านที่มีคุณภาพดีที่สุด
บริษัท รับ กํา จัด กาก อุตสาหกรรม
บริษัท กำจัดขยะอุตสาหกรรม เรามีบริการกำจัดขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย มีใบอนุญาตถูกต้อง สามารถยื่นกรมโรงงานถูกต้องตามกฏหมาย  โดยเราเลือกวิธีการทำลายขยะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

reimagininghualamphong.info - บริการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

สนใจติดต่อโฆษณา support@geniusgraphic.com

@2024 reimagininghualamphong.info